หัวข้อข่าว : :รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ ป.ส.โมเดล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2556
วันที่2016-11-30 09:50:42
รายละเอียด  

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

  
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207