: :ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
2021-11-14 10:16:11
  

/uploads/files/ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับครูแล.pdf

  
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207