: :คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
2021-05-12 16:16:02
  

คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

แนวทางรักษาความปลอดภัย

           แนวทางรักษาความปลอดภัย-1.pdf

           แนวทางรักษาความปลอดภัย-2.pdf

           แนวทางรักษาความปลอดภัย-3.pdf

           แนวทางรักษาความปลอดภัย-4.pdf

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า.pdf

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง.pdf

คู่มืออนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา

  
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207