: :ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
2021-01-26 10:33:55
  
 

นางพรชนก   จั่นจตุรพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 

นางสาวสุภัทรา   พูลภิรมย์

ตำแหน่ง ครู

   
 
     
  
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207