: :หน่วยการเรียนรู้ PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2017-03-14 14:33:11
  

1.PLC-Science M.1

2. PLC-Science M.2

3. PLC-Science M.3

4. PLC-Physic M.4-6

5. PLC-Earth M.4-6

6. PLC-Chem M.4-6

7. PLC-Bio M.4-6

8. แบบสำรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและอื่นๆ

  
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207