หัวข้อกิจกรรม : :นักเรียนแข่งกีฬาลีลาศ
  

ยอดเยี่ยมทุกๆรางวัล
แข่งขันทั้งหมด 13 รายการ
#เหรียญทอง 10 #เหรียญเงิน
#เหรียญทองแดง

#กีฬาลีลาศ ป.ส.เรา จะพั

  ภาพประกอบงานกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207