หัวข้อกิจกรรม : :คีตะมวยไทย เหรียญทองระดับประเทศ กีฬา สพฐ เกมส์
https://drive.google.com/drive/folders/1qE9-jRiCH1DcBZN_wos4fMXB0VSokNE-?usp=sharing
  
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207