หัวข้อกิจกรรม : :โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.10
https://drive.google.com/drive/folders/1j8SiZblVe71A4oMbm6GPNou_c9nLhFhB?usp=sharing
  
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207