หัวข้อกิจกรรม : :กิจกรรม วัน Merry Christmas Day. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 ธันวาคม 2564ห้องโสตฯ 2 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
  

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207