หัวข้อกิจกรรม : :พิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคต ร.9
  
นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ และคณะครู ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  ภาพประกอบงานกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207